Chata Rovina

Zapomenutými cestami Šumavy

Geopark

V roce 2016 vznikl Geopark Královská Šumava jako projekt místního spolku Českého svazu ochránců přírody Rejštejn. Cílem geoparku je prezentace území, iniciace obnovy identity místních obyvatel, koordinace rozvojových projektů „odspoda", a to vše s využitím znalostí území od jeho geologického podloží, geomorfologie, vodstva, přírodního prostředí a historie osídlení i obživy místních lidí.

Umístění sídla geoparku právě do Rejštejna má více důvodů. Nejde jen o do češtiny přeložený název tohoto původně královského horního města, ale i jeho polohu na soutoku dvou zlatonosných řek, na vstupu do jejich nádherných hlubokých údolí s historií královského zlatorudného revíru.

Geobod Chata Rovina

U chaty Rovina všechno začíná. Rozlehlé panoráma vás o tom přesvědčí. Obnovená šumavská chalupa ležící zde v pásmu smíšených horských lesů, v domově vlka evropského a rysa ostrovida, pyšnící se úchvatnými výhledy do krajiny NP Šumava skrývá útulný hotel s restaurací -  Chata Rovina.

Nedaleký hraniční masiv šumavských vrcholů dosahujících výšek nad 1300 m n. m. přímo vyzývá k umístění geobodu Geoparku Královská Šumava.

Naše malé návštěvnické zařízení vzniklo díky spolupráci se společností SpiritAesthetic, s.r.o., partnerem Geoparku Královská Šumava a za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu MMR v rámci Podpory cestovního ruchu v regionech v roce 2019.

Kam oko dohlédne

Z nedalekého okolí geobodu lze vidět Debrník, Ždánidla či Poledníku nebo kousek popojít k výhledu do vnitrozemí. Jako na dlani zde lze spatřit královský hrad  Kašperk, záhadný Svatobor, impozantní Sedlo, ale také takřka celou Plánickou hornatina. Nedaleko Roviny se nachází mělké údolí řeky Křemelné, někdejšího rýžoviště zlata.

Zachovalá příroda i něžnost skla

Díky vojenskému cvičišti, které v okolí fungovalo do roku 1990, se zde dochovalo rozsáhlé území s lesy, pastvinami, rašeliništi, potoky, ale rovněž dlouhé trasy pro pěší i cyklisty. Za návštěvu jistě stojí nedaleký Frauental, Dobrá Voda se svým skleněným oltářem, Stodůlky a mnoho informací o historii Králováků

Nabídka komentovaných geotoulek

Vydejte se s vyškoleným průvodcem na dobrodružné výpravy za poznáním zdejšího přírodního bohatství.

Doporučené vybavení: vhodná outdoorová obuv a oblečení

Občerstvení: v ceně (na konci výletu)

Info: Návštěvnický geobod Rovina je výchozím místem, kde se setkáte se svým vyškoleným průvodcem a kde naučná výprava po okolí začíná i končí.

Po stopách světce na Vintířovu skálu

(cca 3,6 km/ nenáročná/ doba trvání: cca 1,5 hodiny)

Výchozí bod: Geobod Chata Rovina

Doporučené vybavení: pevná obuv a oblečení pro pohyb v přírodě odpovídající aktuálnímu počasí.

Objednejte si výpravu

Do pohraničních lesů na Vysoký hřbet

(cca 10 km/ náročná/ doba trvání: cca 3,5 hodiny)

Výchozí bod: Geobod Chata Rovina

Doporučené vybavení: pevná obuv a oblečení pro pohyb v přírodě odpovídající aktuálnímu počasí.

Objednejte si výpravu